06-10 73 83 55 info@reneekeijzer.nl

Ben jij ook vol verwachting wat het nieuwe jaar voor jou in petto heeft? Nadat we ons de afgelopen weken in een knusse cocon hebben genesteld en alles ‘over het oude jaar heen hebben getild’, is het nu tijd voor actie! Met nieuw elan en frisse moed gaan we het dit jaar anders doen. We gaan (iets) veranderen! Minimaal drie keer per week naar de sportschool. Om maar iets te noemen. Waarom? Omdat het 1 januari is…

William Bridges, autoriteit op het gebied van verandering en verandermanagement, schreef er een boek over: ‘Managen van transities’. Voor de duidelijkheid: het gaat niet over goede voornemens maar wel over het psychologische proces dat wij doormaken bij veranderingen binnen organisaties. Hij stelt dat een verandering niet alleen bestaat uit de feitelijke verandering zoals een reorganisatie, een nieuw ICT –systeem of een fusie. Of zoals ik hier 1 januari aanhaal. Het gaat ook over het psychologische proces dat mensen doormaken als ze met een verandering worden geconfronteerd. Dat psychologische proces is meestal veel ingrijpender dan die feitelijke verandering. Want 1 januari is toch eigenlijk ook niets meer dan een datum die de overgang  van het oude jaar naar het nieuwe jaar markeert. Een datum die symbool staat voor goede voornemens en veranderingen. Die jammer genoeg eind januari vaak stranden. Om te veranderen moeten we dus meer doen.

Zonder afscheid geen goed begin

En dat geldt ook voor veranderingen in organisaties. Het zijn de mensen die het moeten doen. Die de mooie financiële deals kunnen waarmaken en klantvriendelijker of efficiënter gaan werken. Die moet je dus helpen om te veranderen. En daarvoor moeten zij eerst door drie fasen.

  • Ze moeten afscheid nemen van oude werkwijzen en een oude identiteit. In deze fase kan je te maken krijgen met heftige reacties en weerstand omdat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden.
  • Daarna volgt een soort neutrale zone, een niemandsland waarin mensen heen en weer geslingerd worden tussen het oude en het nieuwe. Het kan een lastige periode zijn waarin het lijkt of er niets gebeurt, maar ook een creatieve periode met nieuwe inzichten. Vaak wordt er verwacht dat medewerkers direct kunnen overstappen van het oude naar het nieuwe. Maar dat is niet realistisch want zo’n transitie is iets anders dan de straat oversteken. Het is een reis van de ene identiteit naar de andere.
  • De laatste fase is die van het nieuwe begin. Een begin is een vreemd iets. Een beetje eng want het vraagt om nieuw gedrag, een nieuwe werkwijze. En je weet wel wat je had en niet wat je krijgt. Als het goed uitpakt ontstaat er nieuwe energie, betrokkenheid en zingeving. Dit zorgt ervoor dat de verandering gaat werken.

Aandacht voor het psychologische proces

De meeste organisaties zijn gefocust op de situationele verandering en besteden geen aandacht aan dat psychologische proces. Zoals afscheid nemen van het oude, aandacht voor de neutrale zone waarin vaak niets lijkt te gebeuren en de hulp bij een nieuwe start. Daarom hebben medewerkers moeite met veranderen.

En hoe zit het met ons, met onze goede voornemens? Negeren wij die drie fasen? Willen we direct overstappen van oud naar nieuw? Maken we goede voornemens omdat iedereen dat doet en omdat het hoort bij het nieuwe jaar? Dan laten we ons dus leiden door druk van buitenaf en weten we niet welke onbewuste drijfveren ons saboteren en wat ons motiveert om vol te houden. En die blik naar binnen is nu net nodig om onze voornemens te doen slagen.

Ik wens je in ieder geval veel succes met alle veranderplannen die je hebt, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak!